fbpx

Vaše 2% nám veľmi pomáhajú v našej práci. Aj tento rok nám ich môžete venovať. Tlačivo nájdete tu: Vyhlásenie o poukázaní 2%

Minulý rok sme aj za Vaše 2% pomohli:

 • zakúpiť kardiopulmonálny monitor na Oddelenie intenzívnej pediatrickej medicíny na Kliniku detí a dorastu a na ďalší sme prispeli
 • kúpiť nové stoličky na Oddelenie intenzívnej pediatrickej medicíny na Kliniku detí a dorastu 
 • vymeniť matrace na izbe pre sprevádzajúce mamy na Neonatologickej klinike
 • kúpiť skautom projektor, aby mohli osláviť svoje výročie
 • deťom zo ZŠ Dubčeka kúpiť nábytok, aby si zariadili školskú knižnicu
 • deťom zo ZŠ Mudroňova zariadiť dielne pre technické vyučovanie
 • zamestnancom Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia zúčastniť sa viacerých vzdelávacích aktivít
 • na Detskom oddelení Psychiatrickej kliniky so zariadením priestorov pre rehabilitáciu
 • klientom Domova sociálnych služieb Méta vytvoriť možnosti pre Snoezelen terapiu
 • študentom medicíny JLF UK pri organizácii medzinárodnej súťaže MEDGAMES – prispeli sme kvalitnými cenami do súťaže
 • študentom robotiky zúčastniť sa medzinárodnej súťaže v Austrálii
 • v spolupráci s Nadáciou Volkswagen zrekonštruovať internátnu izbu a študovňu pre stredoškolákov
 • priniesť Krajšie Vianoce do 20-tich rodín