fbpx
Domov > Nezaradené > Venujte nám svoje 2 %

Vážení naši priaznivci,

tak ako po minulé roky , tak aj v tomto roku sa k vám všetkým prihovárame s veľkou prosbou o darovanie 2% zo zaplatenej dane pre naše občianske združenie Matka a dieťa Turca. Činnosť o.z. mnohí z vás určite poznajú, pretože propagujeme a otvorene informujeme o všetkých našich projektoch, aby darcova vedeli, že s ich peniazmi nešafárime ale naopak, staráme sa o to, aby boli  účelne investované všade tam, kde je to potrebné. Naše  zmysluplné a potrebné projekty v oblasti humanizácie zdravotníctva, podpory a rozvoja zdravia, športu detí , podpora školstva a činnosť nášho občianskeho združenia Matka a dieťa Turca a v roku 2022 hovoria za všetko :

  • Finančným darom vo výške 2500,00 Eur sme pomohli  ZŠ Edukey pri  výstavbe externého ihriska pre deti. 
  • Finančným darom vo výške 400,00 Eur sme podporili Detský futbalový klub v Turčianskej Štiavničke a fin.darom vo výške 380,00 Eur sme podporili Detský futbalový klub v Blatnici . Z finančných darov boli zakúpené športové dresy pre deti, lopty a pod. .
  • Finančným darom  vo výške 200,00 Eur sme pomohli pri organizácii koncertu detí z detských domovov z celého Slovenska pod názvom Úsmev ako dar.
  • V mesiaci máj sme dodávali v pravidelných intervaloch do komunitného centra pre pomoc ukrajinským utečencom ovocie, zeleninu  v celkovej hodnote 1250,00 Eur.
  • V októbri sme finančne podporili projekt maľby Stromu odkazov hospitalizovaných detí a mládeže na  Psychiatrickej detskej klinike v UNM v rámci akcie Deň duševného zdravia .
  • Finančným darom vo výške 500,00 Eur sme podporili akciu MEDGAMES , ktoré pravidelne organizujú medici z Jeseniovej lekárskej fakulty  UK v Martine.
  • V mesiaci november sme pomohli finančným darom vo výške 1170,00 Eur Psychologicko -pedagogickej poradni pre deti  , ktorý bol použitý na zakúpenie inventáru a vybavenie terapeutickej miestnosti pre deti.
  • v mesiaci  december sme  obdarovali  vianočnými balíčkami 30 ukrajinských rodín. 

Veríme, že vás informácia o našich zrealizovaných projektoch presvedčí o tom, že darovanie  2% občianskemu združeniu Matka a dieťa Turca , má zmysel. 

Pomáhame všade tam, kde je to potrebné. Bohužiaľ, bez vašej finančnej pomoci sa nedá pomáhať tým, ktorí to potrebujú najviac a to našim deťom. 

 

pokračovanie článku na stránku s tlačivom