NAŠA KRAJŠIA ZÁHRADA

V projekte „Naša krajšia záhrada“ ide o cielenú pomoc Domovu sociálnych služieb Méta Martin, konkrétne jednej z 5 prevádzok-na ul. A. Medňanského 48 v Martine, ktoré ambulantne navštevuje 20 prijímateľov sociálnych služieb – klientov DSS s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania a ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projektu je … Čítať ďalej NAŠA KRAJŠIA ZÁHRADA