fbpx
Domov > POMOHLI SME > Naša krajšia záhrada

V projekte „Naša krajšia záhrada“ ide o cielenú pomoc Domovu sociálnych služieb Méta Martin, konkrétne jednej z 5 prevádzok-na ul. A. Medňanského 48 v Martine, ktoré ambulantne navštevuje 20 prijímateľov sociálnych služieb – klientov DSS s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania a ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projektu je spríjemniť prostredie pre tieto zdravotne postihnuté osoby, podporiť ich športovú aktivitu a pomôcť im vytvoriť podmienky pre dôstojný a duchaplný život. Našou víziou bolo vytvoriť zo záhrady príjemnú oddychovú a športovú zónu, kde by si klienti zo štyroch prevádzok DSS Méta mohli oddýchnuť, aktívne tráviť čas a rozvíjať svoje zručnosti a pohybové schopnosti. Zakúpili sme športové pomôcky (futbalové lopty, brankárske rukavice, futbalové bránky, petangové gule, basketbalový kôš a loptu) a zároveň sme vytvorili v spolupráci s rodičmi PSS, pracovníkmi DSS a tiež Rotary Clubom bezpečnejšiu oddychovú zónu – krajšiu záhradu s novým altánkom, kde budú spoločne tráviť čas klienti z daných prevádzok DSS Méta, keďže radi medzi sebou súťažia a tiež sa radi spoločne stretávajú, napr. pri príležitosti narodenín a pod. Pracovníci DSS sú skutočne oddaní svojej práci a hoci na dané činnosti a služby je ťažké zohnať dostatočné finančné prostriedky, nevzdávajú sa a hľadajú možnosti a spôsoby ako získať finančné prostriedky cez rôzne výzvy, granty, štátne a súkromné finančné výpomoci. A práve pre ich proaktívny prístup a reálny záujem podieľať sa na získavaní pomoci sa naše o.z. rozhodlo podporiť tento projekt. V priebehu roku 2017 sme pomohli so zakúpením športového vybavenia a výstavbou altánku na tvorivú činnosť. Altánok bol financovaný s Rotary Clubom Martin. V roku 2018 sme ukončili revitalizáciu záhrady. Náklady na záhradu boli viac ako 17000€.