Škola v bielom

Špeciálna základná škola a materská škola pri zdravotníckom zariadení Martin plní pri dočasnom pobyte žiakov úlohu bežnej základnej školy, ale musí prihliadať na to, že na výchovno–vzdelávacom procese sa zúčastňujú chorí žiaci, ktorých vyučovanie sa musí prispôsobiť liečebnému procesu. Je dôležité preto dennodenne rešpektovať podmienky, ktoré vytvára istá choroba, liečebný režim a prostredie daného zdravotníckeho … Čítať ďalej Škola v bielom