fbpx
Domov > POMOHLI SME > Škola v bielom

Špeciálna základná škola a materská škola pri zdravotníckom zariadení Martin plní pri dočasnom pobyte žiakov úlohu bežnej základnej školy, ale musí prihliadať na to, že na výchovno–vzdelávacom procese sa zúčastňujú chorí žiaci, ktorých vyučovanie sa musí prispôsobiť liečebnému procesu. Je dôležité preto dennodenne rešpektovať podmienky, ktoré vytvára istá choroba, liečebný režim a prostredie daného zdravotníckeho zariadenia. Všetci dobre vieme, že vybavenie školských a zdravotníckych zariadení je častokrát obmedzené a v nevyhovujúcom stave. Táto základná a materská škola pri UNM ročne minie viac ako 5 tisíc EUR na nákup materiálov pre výtvarnú a umeleckú činnosť hospitalizovaných pacientov – ich žiakov. Príspevky zo štátu sú obmedzené a tak sa pracovníci školy snažia získavať dodatočne finančné prostriedky na túto činnosť formou dobrovoľných príspevkov od rôznych donorov. So školou pracujeme pravidelne dlhodobo. Participovali sme na vydaní kalendára, v ktorom sa každoročne publikujú úžasné dielka chorých detí, pomáhame s nakúpením výtvarných pomôcok a umeleckého materiálu pre účely výtvarnej výchovy počas vyučovania a v ŠKD a pre pravidelné Tvorivé dielne pomáhame pedagógom skvalitňovať ich prácu a rozširujeme možnosti výtvarnej práce pre deti.

Do konca roku 2017 predstavovala naša pomoc takmer 5200€. So školou spolupracujeme stále.

 

Škola pri nemocnici

Práce detí

Práce detí

Práce detí