fbpx
Domov > Nezaradené > Naša krajšia záhrada

Niekedy pomôžeme finančne a niekedy fyzicky. Dňa 9.6.2018 sme pomohli pri revitalizácii záhrady v DSS Méta v Priekope. Naša práca na tomto projekte je takmer ukončená. Nový altánok postavený, starší revitalizovaný. Pripravené sú aj športoviská – basketbalový kôš, futbalové bránky. Ešte nech vyrastie trávička a klienti môžu relaxovať, športovať, tvoriť…

Ďakujeme za pomoc Rotary klubu Martin.