fbpx
Domov > Verejné zbierky > Verejná zbierka Macko Uško

Verejná zbierka Macko Uško bola zapísaná Okresným úradom Martin do registra verejných zbierok pod číslom 504-2016-003108 dňa 2.2.2016. Uskutočnila sa predajom vstupeniek na 9. benefičný koncert, na ktorom vystúpili Sisa Sklovská, Richard Rikkon a ich hostia. Hrubý výnos z verejnej zbierky bol 6720€. Náklady súvisiace s usporiadaním verejnej zbierky boli v sume 1 000,48 €. Čistý výnos v sume 5 719,52 € bol použitý na projekt Macko Uško, ktorého cieľom bolo vytvoriť dve izby pre deti hospitalizované na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNM.

Záverečná správa