fbpx
Domov > Verejné zbierky > Verejné zbierky do roku 2014

6.3.2014 o 19.00 sa v Národnom dome v Martine konal benefičný koncert Sisi Sklovskej a Richarda Rikkona na pomoc pri realizácii projektu Mama a ja spolu – vždy!. Hosťom večera bol Félix Slováček.

Čistý výťažok z verejnej zbierky bol 2034 € a bude použitý na projekt Mama a ja spolu – vždy!. Peniažky budú použité v lete 2014 na rekonštrukciu a vybavenie izby pre matky sprevádzajúce svoje choré deti na detskej JIS v UNM.


14.12.2013 sa v obchodnom centre TULIP uskutočnil koncert skupiny FRAGILE, počas ktorého prebiehala verejná zbierka formou predaja medovníkov.

Čistý výťažok z verejnej zbierky bol 1000,14€ a bude použitý na projekt Mama a ja spolu – vždy!. Peniažky budú použité v lete 2014 na rekonštrukciu a vybavenie izby pre matky sprevádzajúce svoje choré deti na detskej JIS v UNM.


14.2.2013 o 19.00 sa v Národnom dome v Martine konal benefičný koncert Sisi Sklovskej a Richarda Rikkona na pomoc Psychiatrickej klinike UNM

Čistý výťažok z verejnej zbierky bol 1196 € a bol použitý na pomoc pri výmene okien na detskom oddelení Psychiatrickej kliniky UNM


18.12.2010 o 19.00 sa konal v Aule JLF UK v Martine Benefičný koncert Richarda Rikkona, Petra Adamova, Renáty Čonkovej a Slávky Halčákovej na podporu projektu „Ako doma“.

Čistý výnos zo zbierky 2 263,22- eur bude použitý na projekt „Ako doma“ po dohode s vedením UNM.


20.12.2009 o 19.00 sa konal v Národnom dome v Martine Benefičný koncert Sisi Sklowskej a Richarda Rikkona na podporu Kliniky detí a dorastu MFN

Čistý výnos zo zbierky 1 538,- eur bude použitý na projekt „Ako doma“ – rekonštrukciu kúpeľní na oddelení starších detí na KDaD MFN.


8.12.2008 o 19.00 sa konal v Slovenskom komornom divadle v Martine Benefičný koncert Richarda Rikkona a Petra Adamova pod záštitou MUDr. Anny Záborskej – poslankyne Európskeho parlamentu.

Výnos zo zbierky bol 33 880,- Sk. Celá suma bola venovaná na 3. fázu – vytvorenie izby s kúpeľňou pre matky sprevádzajúce chorých novorodencov.


12.6.2008 sa v martinskom Kozel Pube konal koncert Petra Adamova s jeho hosťami.

Výťažok zo zbierky bol 9 200,- Sk a bol venovaný na 3. fázu – vytvorenie izby s kúpeľňou pre matky sprevádzajúce chorých novorodencov.


10.12.2007 o 19.00 sa sa konal v Slovenskom komornom divadle Benefičný koncert Richarda Rikkona a Petra Adamova pod záštitou Ing. Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja a s podporou Slovenského Komorného Divadla v Martine.

Výnos z verejnej zbierky bol 41 000,- Sk. Celý výťažok bol venovaný na 2. fázu – rekonštrukciu toaliet.


18.12.2006 o 19.00 sa konal v martinskom divadle Benefičný koncert Richarda Rikkona a Petra Adamova s podporou Slovenského Komorného Divadla v Martine na podporu prebiehajúcej verejnej zbierky.

Výnos z verejnej zbierky bol 84 401,- Sk. Celý výnos bol venovaný na 1. fázu rekonštrukcie – vytvorenie kuchynky a miniknižnice.


29.9.2006 o 15.00 sa uskutočnilo na Divadelnom námestí v Martine Slávnostné otvorenie verejnej zbierky. Martinčanom sa prihovorili: pán prof. Mirko Zibolen – prednosta Neonatologickej kliniky, pán profesor Jozef Višňovský – zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky a pani primárka Eva Hyrdelová z Kliniky detí a dorastu. Otvorenie zbierky umelecky oživili: TIM Juniorklub, folklórny súbor Turiec, DD Factor, Deep Martico, Ars Dynasty, roztlieskavačky a country tance zo ZŠ A.Stodolu a deti zo Základnej umeleckej školy P.Mudroňa. Podujatie moderovali Barborka a Martin. Pri zbierke nám pomáhali študenti Gymnázia V.P.Tótha a Strednej priemyselnej školy v Martine.