fbpx
Domov > Pomôžte nám > Venujte nám svoje 2%

Vážení naši priaznivci,

tak ako po minulé roky , tak aj v tomto roku sa k vám všetkým prihovárame s veľkou prosbou o darovanie 2% zo zaplatenej dane pre naše občianske združenie Matka a dieťa Turca. Činnosť o.z. mnohí z vás určite poznajú, pretože propagujeme a otvorene informujeme o všetkých našich projektoch, aby darcovia vedeli, že s ich peniazmi nešafárime ale naopak, staráme sa o to, aby boli  účelne investované všade tam, kde je to potrebné. Naše  zmysluplné a potrebné projekty v oblasti humanizácie zdravotníctva, podpory a rozvoja zdravia, športu detí , podpora školstva a činnosť nášho občianskeho združenia Matka a dieťa Turca a v roku 2023 hovoria za všetko :

  • zrealizovali sme projekt Bez slzičiek , ktorým sme pomohli pri  rekonštrukcii zákrokovej miestnosti pre malých pacientov v UNM – 8/5, ktoré pozostávalo z osadenia  na  mieru vyrobených skriniek, vymaľovanie steny obrázkami a pod . vo výške 5 830.- €
  • zrealizovali sme projekt Bezpečne a hravo , ktorým sme finančne pomohli pri realizácii osadenia bezpečnostnej sklenenej steny v Centre poradenstva a prevencie pre deti v Martine a dokúpenia potrebného inventáru pri terapiách detských pacientov v celkovej výške 7 700.- €
  • podporili sme bezpečnosť a zariadili knižnicu v Katolíckej základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka sumou takmer 8 000.- €
  • v novembri sme organizovali  benefičný koncert so Sisou Sklovskou a Richardom Rikkonom .
  • finančným darom vo výške 800.- € sme podporili akciu MEDGAMES , ktoré pravidelne organizujú medici z Jeseniovej lekárskej fakulty  UK v Martine.
  • v mesiaci  december sme  obdarovali  vianočnými balíčkami sociálne slabé rodinky  

Veríme, že vás informácie o našich zrealizovaných projektoch presvedčia o tom, že darovanie  2% občianskemu združeniu Matka a dieťa Turca , má zmysel

Pomáhame všade tam, kde je to potrebné. Bohužiaľ, bez vašej finančnej pomoci sa nedá pomáhať tým, ktorí to potrebujú najviac a to našim deťom.   

Fyzické osoby – podnikatelia i zamestnanci majú možnosť darovať svoje 2% zo zaplatenej dane.

Právnické osoby POZOR ZMENA: v tomto roku môžu poukázať 1%, prípadne 2% zo svojich daní. Svoje 2% môžu poukázať len v prípade, že nášmu združeniu do dňa zaplatenia dane (zvyčajne až do 31. marca) poskytnú dar vo výške 0,5% z dane. Daňovému úradu nemusíte dokladovať poskytnutie daru pri podaní daňového priznania, ale len v prípade kontroly. Naše občianske združenie tak môžete podporiť spolu až 2% zo zaplatenej dane a 0,5% priamo na konkrétny cieľ, ktorý chcete podporiť. V prípade, že nám neposkytnete žiaden priamy dar, stále máte možnosť podporiť nás 1% svojej dane a nebude Vás to nič stáť.

Občianske združenie Matka a dieťa Turca je prijímateľom 2% už niekoľko rokov. V prípade, že nám darujete svoje 2%, budú použité na pomoc matkám a deťom, ktoré to potrebujú. Aj v budúcnosti plánujeme aktívne podporovať zdravie detí.

Pre darovanie 2% je potrebné vedieť nasledovné údaje:

Názov prijímateľa: Matka a dieťa Turca
Sídlo: Timravy 5052/27, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37981722

Tlačivo na stiahnutie

Dve percentá z dane - obrázok