fbpx
Domov > Pomôžte nám > Venujte nám svoje 2%

Vážení naši priaznivci,
mnohí z vás poznajú zmysluplnú činnosť nášho občianskeho združenia Matka a dieťa Turca. Podporujete nás, lebo viete, že to, čo robíme, robíme pre naše deti. V minulom roku 2020 sme napriek ťažkej covidovej dobe úspešne zrealizovali viaceré projekty. Tu sú niektoré z nich :
– OC Galéria sme darovali automatický elektrický defibrilátor , ktorý je osadený na verejne dostupnom mieste v OC a slúži na záchranu ohrozeného života
– aktívne sme sa podieľali na projekte Strom splnených prianí
– darovali sme 500 ks respirátorov a 100 ks ochranných štítov zdravotníkom v UNM a detským pediatrom
– Domovu sociálnych služieb Méta, v Priekope sme finančne pomohli s realizáciou sociálno-terapeutickej dielne pre klientov
– občianskemu združeniu Snílky sme darovali finančný dar na dovybavenie priestorov kuchynky vo voľnočasovom centre pre matky a deti
– Základnej evanjelickej škole sme finančne pomohli pri vybudovaní externej experimentálnej učebne, ktorú využívajú žiaci tejto školy
– darovali sme finančný dar ZŠ pri UNM na nákup výtvarných pomôcok
– pomohli sme pri rekonštrukcii sociálnych zariadení ambulancie predanesteziologických vyšetrení pre deti v UNM
– finančne sme prispeli na dovybavenie izieb nábytkom a terapeutických pomôcok Psychiatrickému detskému oddeleniu v UNM
– v mesiaci jún a december sme v spolupráci s Mestom Martin organizovali pomoc sociálne slabým rodinám s deťmi, formou bohatých ovocných balíkov

Všetky tieto projekty svedčia o tom, že pomáhame všade tam, kde je to potrebné. Bohužiaľ, bez vašej finančnej pomoci sa to nedá robiť. A tak ako po minulé roky aj tento rok, dovoľujeme si Vás požiadať o darovanie 2% zo zaplatenej dane.
Fyzické osoby – podnikatelia i zamestnanci majú možnosť darovať svoje 2% zo zaplatenej dane.
Právnické osoby POZOR ZMENA: v tomto roku môžu poukázať 1%, prípadne 2% zo svojich daní. Svoje 2% môžu poukázať len v prípade, že nášmu združeniu do dňa zaplatenia dane (zvyčajne až do 31. marca) poskytnú dar vo výške 0,5% z dane. Daňovému úradu nemusíte dokladovať poskytnutie daru pri podaní daňového priznania, ale len v prípade kontroly. Naše občianske združenie tak môžete podporiť spolu až 2% zo zaplatenej dane a 0,5% priamo na
konkrétny cieľ, ktorý chcete podporiť. V prípade, že nám neposkytnete žiaden priamy dar, stále máte možnosť podporiť nás 1% svojej dane a nebude Vás to nič stáť.
Občianske združenie Matka a dieťa Turca je prijímateľom 2% už niekoľko rokov. V prípade, že nám darujete svoje 2%, budú použité na pomoc matkám a deťom, ktoré to potrebujú. Aj v budúcnosti plánujeme aktívne podporovať zdravie detí.

Pre darovanie 2% je potrebné vedieť nasledovné údaje:
Názov prijímateľa: Matka a dieťa Turca
Sídlo: Timravy 5052/27, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37981722

Tlačivo na stiahnutie