fbpx
Domov > Pomôžte nám > Venujte nám svoje 2%

Vážení naši priaznivci,
mnohí z vás poznajú zmysluplnú činnosť nášho občianskeho združenia Matka a dieťa Turca.

Tak ako po minulé roky tak aj v minulom roku 2021 sme úspešne zrealizovali viaceré projekty. Tu sú niektoré z nich :

  • finančným darom vo výške 8 000.-Eur sme podporili rekonštrukciu časti Detského oddelenia 8/4 v UNM.
  • finančným darom vo výške 1000.-Eur sme podporili projekt na revitalizáciu školskej záhrady pri ZŠ Priehradná
  • finančným darom vo výške 6 000.-Eur sme podporili rekonštrukciu 3- och internátnych izieb na Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole technickej
  • v mesiaci jún a december sme v spolupráci s Mestom Martin obdarovali rodiny s deťmi v hmotnej núdzi balíčkami, ktoré pozostávali z rôznych druhov ovocia. V decembri sme balíčky obohatili o poukážku na nákup drogérie, na ktorú sponzorsky prispeli firmy Demro a Triumf .
  • v mesiaci september rodinám v hmotnej núdzi darovali vitamínové balíčky na podporu imunity v časoch pandémie, ktoré obsahovali vitamíny D,C, Zn a pod.
  • v mesiaci december sme zorganizovali zbierku šatstva, hračiek, ktoré sme odovzdali rodinám v hmotnej núdzi
  • finančnými darmi podporujeme detské športové kluby

Všetky tieto projekty svedčia o tom, že pomáhame všade tam, kde je to potrebné. Bohužiaľ, bez vašej finančnej pomoci sa to nedá robiť. A tak ako po minulé roky aj tento rok , dovoľujeme si Vás požiadať o darovanie 2% zo zaplatenej dane.

Fyzické osoby – podnikatelia i zamestnanci majú možnosť darovať svoje 2% zo zaplatenej dane.

Právnické osoby POZOR ZMENA: v tomto roku môžu poukázať 1%, prípadne 2% zo svojich daní. Svoje 2% môžu poukázať len v prípade, že nášmu združeniu do dňa zaplatenia dane (zvyčajne až do 31. marca) poskytnú dar vo výške 0,5% z dane. Daňovému úradu nemusíte dokladovať poskytnutie daru pri podaní daňového priznania, ale len v prípade kontroly. Naše občianske združenie tak môžete podporiť spolu až 2% zo zaplatenej dane a 0,5% priamo na konkrétny cieľ, ktorý chcete podporiť. V prípade, že nám neposkytnete žiaden priamy dar, stále máte možnosť podporiť nás 1% svojej dane a nebude Vás to nič stáť.

Občianske združenie Matka a dieťa Turca je prijímateľom 2% už niekoľko rokov. V prípade, že nám darujete svoje 2%, budú použité na pomoc matkám a deťom, ktoré to potrebujú. Aj v budúcnosti plánujeme aktívne podporovať zdravie detí.

Pre darovanie 2% je potrebné vedieť nasledovné údaje:

Názov prijímateľa: Matka a dieťa Turca
Sídlo: Timravy 5052/27, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37981722

Tlačivo na stiahnutie

Dve percentá z dane - obrázok