fbpx
Domov > Pomôžte nám > Venujte nám svoje 2%

Vážení naši priaznivci,

tak ako po minulé roky , tak aj v tomto roku sa k vám všetkým prihovárame s veľkou prosbou o darovanie 2% zo zaplatenej dane pre naše občianske združenie Matka a dieťa Turca. Činnosť o.z. mnohí z vás určite poznajú, pretože propagujeme a otvorene informujeme o všetkých našich projektoch, aby darcova vedeli, že s ich peniazmi nešafárime ale naopak, staráme sa o to, aby boli  účelne investované všade tam, kde je to potrebné. Naše  zmysluplné a potrebné projekty v oblasti humanizácie zdravotníctva, podpory a rozvoja zdravia, športu detí , podpora školstva a činnosť nášho občianskeho združenia Matka a dieťa Turca a v roku 2022 hovoria za všetko :

  • Finančným darom vo výške 2500,00 Eur sme pomohli  ZŠ Edukey pri  výstavbe externého ihriska pre deti. 
  • Finančným darom vo výške 400,00 Eur sme podporili Detský futbalový klub v Turčianskej Štiavničke a fin.darom vo výške 380,00 Eur sme podporili Detský futbalový klub v Blatnici . Z finančných darov boli zakúpené športové dresy pre deti, lopty a pod. .
  • Finančným darom  vo výške 200,00 Eur sme pomohli pri organizácii koncertu detí z detských domovov z celého Slovenska pod názvom Úsmev ako dar.
  • V mesiaci máj sme dodávali v pravidelných intervaloch do komunitného centra pre pomoc ukrajinským utečencom ovocie, zeleninu  v celkovej hodnote 1250,00 Eur.
  • V októbri sme finančne podporili projekt maľby Stromu odkazov hospitalizovaných detí a mládeže na  Psychiatrickej detskej klinike v UNM v rámci akcie Deň duševného zdravia .
  • Finančným darom vo výške 500,00 Eur sme podporili akciu MEDGAMES , ktoré pravidelne organizujú medici z Jeseniovej lekárskej fakulty  UK v Martine.
  • V mesiaci november sme pomohli finančným darom vo výške 1170,00 Eur Psychologicko -pedagogickej poradni pre deti  , ktorý bol použitý na zakúpenie inventáru a vybavenie terapeutickej miestnosti pre deti.
  • v mesiaci  december sme  obdarovali  vianočnými balíčkami 30 ukrajinských rodín. 

Veríme, že vás informácia o našich zrealizovaných projektoch presvedčí o tom, že darovanie  2% občianskemu združeniu Matka a dieťa Turca , má zmysel. 

Pomáhame všade tam, kde je to potrebné. Bohužiaľ, bez vašej finančnej pomoci sa nedá pomáhať tým, ktorí to potrebujú najviac a to našim deťom.   

 

Fyzické osoby – podnikatelia i zamestnanci majú možnosť darovať svoje 2% zo zaplatenej dane.

Právnické osoby POZOR ZMENA: v tomto roku môžu poukázať 1%, prípadne 2% zo svojich daní. Svoje 2% môžu poukázať len v prípade, že nášmu združeniu do dňa zaplatenia dane (zvyčajne až do 31. marca) poskytnú dar vo výške 0,5% z dane. Daňovému úradu nemusíte dokladovať poskytnutie daru pri podaní daňového priznania, ale len v prípade kontroly. Naše občianske združenie tak môžete podporiť spolu až 2% zo zaplatenej dane a 0,5% priamo na konkrétny cieľ, ktorý chcete podporiť. V prípade, že nám neposkytnete žiaden priamy dar, stále máte možnosť podporiť nás 1% svojej dane a nebude Vás to nič stáť.

Občianske združenie Matka a dieťa Turca je prijímateľom 2% už niekoľko rokov. V prípade, že nám darujete svoje 2%, budú použité na pomoc matkám a deťom, ktoré to potrebujú. Aj v budúcnosti plánujeme aktívne podporovať zdravie detí.

Pre darovanie 2% je potrebné vedieť nasledovné údaje:

Názov prijímateľa: Matka a dieťa Turca
Sídlo: Timravy 5052/27, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37981722

Tlačivo na stiahnutie

Dve percentá z dane - obrázok