fbpx
Domov > Verejné zbierky > Verejná zbierka Ako rastiem

Verejná zbierka bola vyhlásená Rozhodnutím Okresného úradu v Martine č. 504-2014-013089, zo dňa 2.12.2014. Uskutočnila sa dňa 19.12.2014 počas koncertu v obchodnom centre Tulip zbieraním dobrovoľných príspevkov do prenosných pokladničiek. Hrubý výnos z verejnej zbierky bol 409,84€. Čistý výnos v sume 394,54€ bol použitý v súlade v cieľom, teda na nákup nábytku bo ambulancie s perinatologickým rizikom.

Záverečná správa