fbpx
Domov > Verejné zbierky > Verejná zbierka Práca nás lieči – Vaša pomoc nás teší

Verejná zbierka s názvom Práca nás lieči Vaša pomoc nás teší bola zapísaná Okresným úradom Martin do registra verejných zbierok pod číslom 504-2017-003999 dňa 16.2.2017. Bola vykonávaná zbieraním finančných prostriedkov do dvoch stacionárnych pokladničiek. Celková suma vyzbieraná do oboch pokladničiek je 478,27 €. Financie boli v plnej výške použité na nákup materiálu na rozvoj tvorivých činností a terapií klientov DSS Méta.

Záverečná správa – potvrdenie

Záverečná správa – 1. strana

Záverečná správa – 2. strana

Predbežná správa – potvrdenie strana 1

Predbežná správa – potvrdenie strana 2

Predbežná správa

Rozhodnutie o povolení zbierky

Návrh na povolenie verejnej zbierky