fbpx
Domov > Verejné zbierky > Verejná zbierka Náš svet

Verejná zbierka bola vyhlásená Rozhodnutím Okresného úradu v Martine č. 504-2014-013622, zo dňa 18.12.2014. Uskutočnila sa dňa 5.2.2015 o 18.30 v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine predajom vstupeniek na 8. benefičný koncert, na ktorom vystúpili Sisa Sklovská, Richard Rikkon a La Gioia. Hrubý výnos z verejnej zbierky bol 6840,- €. Náklady súvisiace s usporiadaním verejnej zbierky boli v sume 1 015,30 €. Čistý výnos vo výške 5824,70 € bol použitý na projekt Náš svet. Pomohli sme s rekonštrukciou kúpeľní a sociálnych zariadení na Detskom oddelení Psychiatrickej kliniky UNM.

Záverečná správa