fbpx
Domov > Verejné zbierky > Verejná zbierka Tvorivá dielnička

Verejná zbierka Tvorivá dielnička bola zapísaná Okresným úradom Martin do registra verejných zbierok pod číslom 504-2017-002104 dňa 4.1.2017. Uskutočnila sa predajom vstupeniek na 10. benefičný koncert, na ktorom vystúpili Sisa Sklovská, Richard Rikkon a ich hosť. Hrubý výnos z verejnej zbierky bol 6880€. Náklady súvisiace s usporiadaním verejnej zbierky boli v sume 1 052,30 €. Čistý výnos v sume 5 827,70 € bol použitý na projekt Tvorivá dielnička, ktorého cieľom bolo vytvoriť tvorivý ateliér a dielňu v DSS Méta pre klientov s rôznymi druhmi postihnutia.

Záverečná správa – potvrdenie

Záverečná správa strana 1

Záverečná správa strana 2

Predbežná správa – vyhodnotenie

Predbežná správa

Rozhodnutie o povolení

Návrh na povolenie