fbpx
Domov > Verejné zbierky > Verejná zbierka Svetielka

Verejná zbierka Svetielka bola zapísaná Ministerstvom Vnútra SR do registra verejných zbierok pod číslom 000-2017-009795 dňa 13.2.2017. Bola vykonávaná zbieraním finančných prostriedkov prostredníctvom darcovských sms správ na skrátené číslo 877 s heslom SVETIELKA. Celková vyzbieraná suma predstavuje 610,56 €. Financie boli použité na projekt Svetielka, ktorého cieľom je zabezpečiť Snoezelen terapiu a ďalšie terapie na Fyziatricko – rehabilitačnom oddelení UNM.

Záverečná správa – vyhodnotenie

Záverečná správa

Predbežná správa – vyhodnotenie

Predbežná správa č. 2 – doplnenie

Výzva na predloženie dokumentov

Predbežná správa č. 2

Rozhodnutie o predĺžení zbierky

Návrh na predĺženie zbierky

Predbežná správa

Rozhodnutie o povolení verejnej zbierky

Návrh na zapísanie verejnej zbierky

Terapeutická bábika

Zrkadlový panel

Grafomotorické tabuľky