fbpx

Najnovšie články

Otvorenie DSS Méta Priekopa

7. mája 2019 sme boli pozvané na znovuotvorenie DSS Méta – prevádzka Priekopa. Návštevy v tomto domčeku sú pre nás vždy veľmi pozitívne motivujúce. Toľko milých vrúcnych ľudí, dobrej nálady! Vedenie DSS Méta sa zaslúžilo o rozsiahlu rekonštrukciu tak,...

#nazivotcely

Martinskí hokejisti zorganizovali dražbu svojich dresov po veľmi úspešnej sezóne. Je nám cťou, že nám prejavili dôveru a rozhodli sa výťažok z dražby venovať nám. Vydražili krásnych 2000€, ktoré my svedomite “investujeme” do našich ďalších projektov. Bol pre nás...

Pomoc skautom

Skauti v Martine museli zmeniť svoj “domov”. Rozhodli sme sa, že im pomôžeme zariadiť klubovňu, aby tam mohli deti tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Oni nás za to pozvali na Mikuláša. Za čo im veľmi ďakujeme.

Giving Tuesday 2018

Tohtoročný sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva sa nesie v duchu hesla: Pochváľte sa tým, čo ste si nekúpili! Giving Tuesday je deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Pozrite sa, ako sme sa zapojili...

Potrebujete pomôcť?

Potrebujete pomôcť s Vašim seniorom? Vyžaduje jeho zdravotný stav intenzívnu asistenciu? Viete, že nemusí byť jediným riešením jeho umiestnenie v Domove sociálnej starostlivosti? Viete aj o iných možnostiach? Nie? Potrebujete poradiť? Bezplatnú konzultáciu Vám poskytne PhDr. Nadežda Šugrová, z občianskeho...

Naša krajšia záhrada

Niekedy pomôžeme finančne a niekedy fyzicky. Dňa 9.6.2018 sme pomohli pri revitalizácii záhrady v DSS Méta v Priekope. Naša práca na tomto projekte je takmer ukončená. Nový altánok postavený, starší revitalizovaný. Pripravené sú aj športoviská – basketbalový kôš, futbalové...