fbpx
Domov > Nezaradené > Otvorenie DSS Méta Priekopa

7. mája 2019 sme boli pozvané na znovuotvorenie DSS Méta – prevádzka Priekopa. Návštevy v tomto domčeku sú pre nás vždy veľmi pozitívne motivujúce. Toľko milých vrúcnych ľudí, dobrej nálady! Vedenie DSS Méta sa zaslúžilo o rozsiahlu rekonštrukciu tak, aby sa priestory stali pre klientov funkčnejšie a vhodnejšie. Tešíme sa, že klienti budú zase využívať aj záhradu, ktorú sme im pomohli zrevitalizovať, že budú môcť tráviť čas v altánku, ale aj pri športe. Lebo vraj sa najviac tešia, keď sa vytiahnu futbalové bránky:-)

Sme presvedčené, že tu pomôžeme opäť!