fbpx
Domov > POMOHLI SME > INÉ PROJEKTY > Darujeme krv 2023

Niekoľko členiek nášho združenia sa rozhodlo prispieť aj iným spôsobom ako materiálnym a
finančným.  Spôsobom tým najvzácnejším ,,kvapkou krvi,,.
Darovanie krvi sa stáva ich pravidelnou pomocou a záchranou. Niektoré z nás sa dokonca  stali darkyňami krvnej plazmy.
My ostatné sme na ne pyšné.