fbpx
Domov > POMOHLI SME > POMOC ŠKOLÁM > Evanjelická spojená škola 2020

Pomoc Evanjelickej spojenej škole – exteriérová učebňa

V roku 2020 sme pomohli Evanjelickej spojenej škole pri budovaní exteriérovej učebne. Išlo o pomerne veľký projekt, preto škola popri vlastnej investícii oslovila mnohých sponzorov a najmä rodičov školy a Rodičovské združenie. Mnoho prác robila škola svojpomocne. Po takmer dvoch (koronových) rokoch učebňa slúži deťom Evanjelickej spojenej školy. Deti môžu zažívať vyučovanie v exteriéri a v školskom klube detí sa môžu skryť pred slniečkom, či nepriaznivým počasím.

Prispeli sme sumou takmer 2000€.

Evanjelická spojená škola 2020
Exteriérová učebňa – Evanjelická spojená škola 2020