fbpx
Domov > POMOHLI SME > INÉ PROJEKTY > Ukrajinské komunitné centrum 2022-23

V roku 2022 po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine sme takmer okamžite sme ponúkli svoju pomoc, rovnako ako ďalšie dve občianske združenie – MARTinklúzia a Wings Forever. Vznikla tak vzácna spolupráca, ktorá vyústila do vzniku záujmového združenia právnických osôb SYNERGIA.

Spoločne sme ešte v marci 2022 začali spolupracovať a takmer okamžite sme za pomoci štátnej správy, samosprávy, podnikateľského sektora a mnohých dobrovoľníkov založili Ukrajinské komunitné centrum, ktoré pomáha Ukrajincom v našom regióne začleniť sa do spoločnosti. Vznikla tak vzácna spolupráca, ktorá vyústila do vzniku záujmového združenia právnických osôb SYNERGIA. Pomáhame deťom, aby mohli chodiť do školy, dospelým nájsť si prácu, rodinám, aby bývali v bezpečí. Poskytovali sme humanitárnu pomoc a zabezpečujeme mnohé aktivity, programy, tábory, kurzy.

Od roku 2022 bolo v centre odpracovaných viac ako 6000 dobrovoľníckych hodín. Poskytnutú pomoc sme vyčíslili na sumu viac ako 130 tis. Eur. V roku 2022 naše združenie poskytlo pomoc vo výške približne 3300 €.