fbpx
Domov > POMOHLI SME > INÉ PROJEKTY > Hravo a bezpečne 2023

Rok 2022-2023

Poskytnutie finančného príspevku na zariadenie pre Centrum poradenstva a prevencie pre deti a mládež v Martine


Centrum poradenstva a prevencie poskytuje služby pre deti a mládež zadarmo a to v oblasti diagnostiky nadania, špecifických porúch učenia a správania, emočného a osobnostného vývinu .
V roku 2022 zamestnanci centra nás požiadali o poskytnutie finančného príspevku na dokončenie terapeutickej miestnosti , dovybavenia miestnosti, kde čakajú deti resp. rodičia na konzultáciu, na zakúpenie kobercov, položenie novej vodeodolnej a pieskovzdornej podlahy s pieskoviskom, ktoré využíva dieťa počas terapie hrou.
V roku 2023 sme darovali opäť finančný dar , ktorý bol použitý na osadenie sklenenej predeľovacej steny, ktorá oddeľuje pracovný priestor centra od verejného priestranstva a napomáha pri bezpečnosti klientov počas poskytovania terapie.
Celkove sme poskytli finančnú sumu 8 800.-Eur. Naše o.z. podporilo dovybavenie centra, nakoľko je to dôležité vzhľadom na stúpajúci počet detí , ktoré potrebujú odbornú psychologickú pomoc.