fbpx
Domov > POMOHLI SME > Mama a ja spolu – vždy!

V UNM bolo z prostriedkov EÚ vytvorené vysoko špecializované špičkové pracovisko detskej JIS. Detskí pacienti hospitalizovaní na tomto oddelení sú ťažko chorí a okrem zdravotnej starostlivosti potrebujú najmä prítomnosť rodiča, zväčša matky. Už v predchádzajúcich projektoch, na iných oddeleniach sme pomohli matkám, aby mohli pomáhať svojim deťom v boji s chorobou. V rokoch 2012-2013 sme na oddelení pomohli zakúpením nábytku pre toto vysokošpecializované pracovisko, bez ktorého by nebolo možné ho otvoriť. Našou ďalšou úlohou bolo pomôcť zrekonštruovať priestory pre matky, ktoré budú hospitalizované, aby mohli pomáhať svojim deťom vyhrať nad ťažkou chorobou. Patronát nad projektom prevzala Sisa Sklovska.

V rámci tohto projektu vznikla izba s tromi lôžkami pre matky, ktorých deti sú hospitalizované na detskej JIS. Súčasťou izby je kúpeľňa s toaletou. Izba zároveň slúži mamám , ktorých deti sú hospitalizované aj na stravovanie a oddych, pokiaľ je to možné.

Celkové náklady na tento projekt boli vo výške viac ako 20 tis. Eur.

V roku 2019 sme na toto oddelenie dokúpili monitorovací pult, ktorý stál viac ako 10 tis. Eur.