fbpx

Klinika detí a dorastu

Klinika detí a dorastu Martinskej fakultnej nemocnice je špičkové pracovisko, ktoré sa stalo i centrom excelentnosti. Táto skutočnosť je zárukou ďalšieho rozvoja pracoviska. Zamestnanci Kliniky liečia deti rôzneho veku od 0 do 19 rokov, čo je veľmi špecifická práca. Tak ako na našom predchádzajúcom projekte „Mama a ja spolu“ i tu platí, že samotný liečebný proces je len časť úspechu. Veľkú úlohu zohráva i podpora od rodiny a v neposlednom rade i príjemné prostredie v nemocnici. Práve v tejto oblasti sú na Klinike detí a dorastu vpred oproti mnohým ďalším oddeleniam. Zamestnanci Kliniky sa neustále snažia nielen o fyzické zdravie „svojich“ detí, ale aj o príjemnú atmosféru na oddelení. Napriek tomu je stále čo zlepšovať. Na oddelení starších detí vznikla potreba rekonštrukcie sociálnych zariadení. Vedenie Martinskej fakultnej nemocnice uznalo túto potrebu ako naliehavú a rozhodlo sa ju riešiť v spolupráci s občianskym združením Matka a dieťa Turca. V rokoch 2010 a 2011 sme pomohli zrekonštruovať toalety, vymeniť podlahovú krytinu na celom oddelení, zakúpiť nočné stolíky pre celé oddelenie. Na oddelení starších detí sme pomohli sumou takmer 23 000 €.

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Detské Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie je špecializovaným pracoviskom pre liečebnú rehabilitáciu detí s poruchami pohybového vývinu, detskou mozgovou obrnou a inými ochoreniami centrálneho nervového systému a pohybového aparátu. Slúži pre deti z celého Slovenska. Po presťahovaní začiatkom roku 2011 do novo zrekonštruovaných priestorov sme pomohli dozariaďovať oddelenie potrebnými drobnosťami. Pomohli sme vytvoriť špeciálnu ergoterapeutickú miestnosť, kde sa rodič učí spolu s dieťaťom aktívnej hre, pri ktorej sa rozvíjajú zručnosti dieťaťa. Pri budove rehabilitácie sme pomohli vytvoriť športovo relaxačné ihrisko, ktoré slúži nielen na rehabilitáciu, ale i na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností detí. Pomohli sme aj s prístrojovým vybavením. Detskej rehabilitácii sme pomohli sumou viac ako 17 500 €.

Psychiatrická klinika – detské oddelenie

Oddelenie detskej psychiatrie v UNM má dlhodobú nadregionálnu tradíciu, samostatné oddelenie bolo otvorené v roku 1986. Oddelenie poskytuje detským pacientom vysoko špecializovanú, prevažne diagnostickú starostlivosť. V spolupráci so Základnou školou pri UNM sa nám podarilo pomôcť pri rekonštrukcii podlahy v učebniach, kde psychiatricky choré deti trávia podstatnú časť dňa, a pri zakúpení stolov a stoličiek do jedálne. Z finančných prostriedkov získaných v rámci verejnej zbierky z benefičného koncertu sme pomohli s výmenou okien na celom oddelení.

So všetkými oddeleniami spolupracujeme pravidelne. Vždy pomôžeme, keď je to potrebné.