fbpx
Domov > POMOHLI SME > V krajine rozprávok

Klinika detskej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin je jedným zo štyroch špecializovaných pracovísk na Slovensku, ktoré zabezpečujú diagnostiku a liečbu širokej škály ochorení detí od novorodeneckého veku po dosiahnutie dospelosti. Zdravotnú starostlivosť na Klinike detskej chirurgie UNM vyhľadávajú nielen pacienti Žilinského kraja, ale z rôznych oblastí celého Slovenska. Vďaka mnohoročnej tradícii a vysokej profesionálnej úrovni svojich zamestnancov pracovisko dosahuje výsledky porovnateľné s európskymi špičkovými pracoviskami. Kontinuálnou snahou Kliniky detskej chirurgie je používanie moderných diagnostických a terapeutických postupov v liečbe chirurgicky chorých detí. Napríklad zavedenie miniinvazívnych operačných techník ako je torakoskopia, laparoskopia umožňuje minimalizáciu traumatizácie pacienta, skrátenie jeho hospitalizácie a urýchlenie jeho rekonvalescencie. Vysoká odborná úroveň pracoviska bola doteraz v príkrom rozpore s nevyhovujúcimi priestorovými podmienkami, v ktorých sa Klinika detskej chirurgie nachádzala. Pracovisko nedokázalo zabezpečiť hospitalizáciu dieťaťa spolu s matkou, čo pravidelne vyvolávalo veľmi negatívnu odozvu zo strany rodičov dieťaťa, ktorí, hoci boli veľmi spokojní s úrovňou zdravotnej starostlivosti o ich deti, dožadovali sa spoločnej hospitalizácie so svojím dieťaťom a odvolávali sa na svoje práva zakotvené v legislatíve (napr. Charta práv dieťaťa). Koncom roku 2011 sa podarilo pracovisku získať nové priestory, ktoré umožnili vytvorenie samostatných izieb pre matky s deťmi, izieb pre chlapcov, pre dievčatá, preväzovne, dennej miestnosti pre sestry, dennej miestnosti pre pacientov, ktorá by slúžila ako herňa, jedáleň a miestnosť pre návštevy. Novovzniknuté podmienky pracoviska detskej chirurgie výrazne zvýšia kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, komfort hospitalizovaných pacientov a doprevádzajúcich osôb, zlepšia hygienicko-epidemiologický režim na oddelení. Občianske združenie Matka a dieťa Turca pomohlo na tejto klinike s nevyhnutným dovybavením nových priestorov, bez ktorého by nebolo možné oddelenie spustiť. Takisto sme pomohli s vymaľovaním priestorov umeleckými maľbami s veselými detskými motívmi.