fbpx
Domov > POMOHLI SME > Pomoc ZŠ Dubčeka – Knižnica

V roku 2019 sme sa rozhodli, že naša pomoc sa bude sústrediť nielen na choré deti v nemocnici, ale aj na rozvíjanie zdravých.
Základná škola A. Dubčeka na Severe nás oslovila s myšlienkou pozdvihnúť čitateľské zručnosti detí ich školy.
V rýchlej dobe sociálnych sietí a internetu – výborný nápad!
Učitelia spoločne s p. riaditeľkou Brezňanovou vybrali skvelý priestor, premysleli, aké zariadenie bude potrebné a motivujúce pre posilnenie motivácie čítať. Priestor vymaľovali, vyčistili, do nových poličiek poukladali knižky, vytvorili príjemné sedenie a priestor zútulnili. Výsledkom je krásna knižnica pre 2 stupeň ZŠ. Čerešničkou na torte bolo slávnostné otvorenie, kde sme sa radi spoločne s deťmi a učiteľmi zúčastnili a podporili tak dôležitosť získavania nových informácií a relaxácie pri čítaní..
Aká bola naša úloha? Finančne a morálne podporiť vznik knižnice. Knižnica aj po troch rokoch krásne funguje a využívajú ju na rôznych hodinách – najmä slovenského jazyka. Knižnicu sme podporili sumou takmer 2500€.
Školáci, tešíme sa z vás!