fbpx
Domov > POMOHLI SME > Náš svet

Oddelenie detskej a adolescentnej psychiatrie JLF UK a UNM je súčasťou Psychiatrickej kliniky a svojou nadregionálnou pôsobnosťou poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov detského a dorastového veku. Špecializuje sa na široké spektrum závažných psychických porúch – z okruhu vážnych porúch nálady – depresie, mánie, bipolárnej poruchy, ďalej psychotických porúch z okruhu schizofrénie,  detského autizmu, hyperkinetických porúch, závažných tikových porúch a celého radu iných náhlych zmien duševného stavu a fungovania dieťaťa a adolescenta, obvykle z plného zdravia a z plnohodnotného života s terapeutickým snažením odborného tímu pracovníkov vrátiť nedospelých do pôvodného života. Okrem komplexnej farmakoterapie poskytuje erudovaný tím lekárov, sestier, psychológov a pedagógov deťom a adolescentom aj skupinovú a individuálnu psychoterapiu a režimovú terapiu, psychosociálnu rehabilitáciu, edukáciu a poradenstvo vrátane vedenia rodičov v kríze súvisiacej s akútnou zmenou psychického stavu ich detí. Oddelenie  detskej a adolescentnej psychiatrie realizuje pregraduálnu výčbu – je nielen klinickým pracoviskom, ale aj výučbovou základňou pre slovenských a zahraničných študentov. Klinika rozvíja nové interdisciplinárne vedecko-výskumné projekty  s biologickým aj sociálnym zameraním v detskom veku. Snaží sa poskytovať pomoc a starostlivosť  podľa najnovších poznatkov vedy. Klinika disponuje kapacitou 10 – 12 lôžok s vekovým rozpätím od 3 do 18 rokov, pričom ročne je na oddelení hospitalizovaných v priemere 220 nedospelých pacientov zo stále vzdialenejších regiónov Slovenska. a percentuálny podiel nadregionálnych pacientov v detskom a dorastovom veku je 65 – 70 %.

Výmena okien a rekonštrukcia priestorov kúpeľne a sociálnych zariadení bola veľkým prínosom, a bola realizovaná výlučne pre deti a adolescentov tohto oddelenia podľa štandardných požiadaviek na priestorové vybavenie oddelenia. Okrem toho sme na oddelenie kupovali stoly, stoličky, nábytok, ale aj materiál na tvorivú činnosť detí. Zatiaľ posledným prínosom boli nočné stolíky.

Vo finančnom vyjadrení je to do roku 2018 viac ako 16600€. Naše najbližšie plány sú pomôcť deťom zlepšiť priestory na rehabilitáciu.

Nová kúpeľňa

Toaleta na detskom oddelení

Nábytok v učebni, herni