fbpx
Domov > POMOHLI SME > INÉ PROJEKTY > MedGames 2019
8.- 9.11. 2019 sa v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Martin uskutočnila súťaž študentov všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva MedGames 2019. Súťaž bola zameraná na nácvik praktických zručností v reálnych priestoroch nemocnice s použitím najmodernejších simulačných technológií zo Simulačného centra JLF UK. Na študentov čakalo veľké množstvo súťažných úloh, ktoré im mali pomôcť sa lepšie pripraviť na nástup do budúceho povolania. Dôraz sa kládol aj na komunikačné schopnosti a empatický prístup k pacientom-figurantom. Paleta úloh bola naozaj veľmi pestrá, od záchrany predčasne narodeného dieťaťa, po pacientov s akútnymi problémami, ktorí prišli na urgentný príjem. Súťažiaci si vyskúšali aj úlohu záchranárov pri simulovanom požiari, či úlohu súdnych lekárov pri obhliadke kostrových pozostatkov nájdených v lese. Aj vďaka štedrej pomoci OZ Matka a dieťa Turca mohol by zabezpečený bezproblémový priebeh podujatia po technickej i materiálnej stránke s cieľom motivovať mladých ľudí v ich ďalšom osobnom i profesijnom rozvoji.
 
Podujatie MedGames pripravili študenti z Martinského klubu medikov v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine. Záštitu nad súťažou prebrala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.