fbpx
Domov > POMOHLI SME > Tvorivá dielnička

V roku 2016 sme nadviazali spoluprácu s Domovom sociálnych služieb Méta. V tomto zariadení sa starajú o klientov s rôznymi druhmi postihnutia. Keď do rodiny príde človek, ktorý má ťažký zdravotný problém, celá rodina stojí pred závažným problémom – ako zvládnuť  starostlivosť. V DSS Méta sa starajú o klientov v ambulantnej – dennej, týždennej alebo celoročnej prevádzke. Ich cieľom je, aby sa klienti stali samostatní, preto zabezpečujú aj chránené bývanie.

Súčasťou terapií je tvorivá činnosť. Tak ako pri našich predchádzajúcich projektoch, aj v tomto prípade si uvedomujeme, že je veľmi dôležitá. Pri našich návštevách v prevádzkach sme vždy našli klientov pri tvorení. Aj preto sme sa rozhodli pomôcť pri vybudovaní Tvorivej dielničky v DSS Méta Lipovec. Našou úlohou bolo zabezpečiť nábytok do celej miestnosti. Dielnička je zariadená tak, aby klienti mohli tvoriť, rozvíjať svoje zručnosti, ale zároveň, aby si cvičili aj samoobslužné činnosti.

Tvorivá dielnička bola financovaná prevažne z verejnej zbierky – 10. benefičný koncert. Celkové náklady predstavovali takmer 6500€.