fbpx
Domov > POMOHLI SME > Tvorivá dielnička 2 – 2020

V roku 2016 sme v Domove sociálnych služieb Méta podporili vytvorenie dielničky pre klientov na Lipovci https://matkaadietaturca.sk/pomohli-sme/tvoriva-dielnicka/. V roku 2020 sme sa rozhodli pomôcť aj ďalším klientom, tentoraz v Priekope a na Severe.
V roku 2020 sme finančne v celkovej sume viac ako 5200,- € podporili projekt “Tvorivá dielnička 2“, ktorý sa realizoval v Domove sociálnych služieb Méta Martin, konkrétne jednej z 5 prevádzok-na ul. A. Medňanského 48 v Martine, ktoré ambulantne navštevuje 20 prijímateľov sociálnych služieb – klientov DSS s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania a ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projektu bolo vytvoriť sociálno-terapeutickú miestnosť „ dielničku “, v ktorej môžu zdravotne postihnuté osoby rozvíjať svoje zručnosti, kreativitu a fantáziu. Výsledkom ich práce sú často nádherné, ručne vyrobené veci, obrázky či doplnky. Terapia prácou (Ergoterapia) je pre klientov domovov sociálnych služieb veľmi nápomocná. Rozvíja ich zručnosti, ale aj pripravuje ich do bežného života.
Zmysluplný projekt podporil aj Hokejový klub HK Martin, keď martinskí hokejisti v roku 2019 zorganizovali dražbu svojich dresov po veľmi úspešnej sezóne a rozhodli sa výťažok z dražby v sume 2000.-Eur venovať projektu „Tvorivá dielnička 2“.